PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A PSYCHOTERAPIA V SYSTEMICKOM PRÍSTUPE
Interval medzi jednotlivými stretnutiami

Nie je fixne určený. Pre niektorých ľudí nie je nevyhnutné stretávať sa každý týždeň, avšak iní potrebujú prave stretnutie vo vyššej frekvencii. Otázka intervalov medzi stretnutiami sa prediskutuje na prvom stretnutí a tak sa tieto intervaly môžu pohybovať v rozmedzí jedného až 4 týždňov.


Kontakt
Mgr. Ondrej Kalina
0915644378
okalina@gmail.com
ondrej.kalina@upjs.skLinky

http://www.isz.sk
Košický inštitút pre systemickú skúsenosť

http://www.isz-mc.cz
ISZ Management Centrum Praha

http://vratislavstrnad.euweb.cz
PhDr. Vratislav Strnad – psychoterapeut (Praha)

http://www.psychology.sk
Info o psychológii a on-line poradenstvo–Mgr. Maroš Majko

http://www.i-psychologia.sk
i-psychologia.sk – on-line časopis o psychológiivýroba stránky: www.studiobalada.sk