PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A PSYCHOTERAPIA V SYSTEMICKOM PRÍSTUPE
Jednotlivec, pár alebo rodina?

Poskytnutie odbornej pomoci nie je viazané iba na jednotlivca. Psychoterapia je vhodná aj pre pár a rodinu. Stáva sa, že na prvé stretnutie príde klient sám avšak po úvodnom rozhovore a dojednaní si “designu“ terapie pôjde o párovú alebo rodinnú terapiu.


Kontakt
Mgr. Ondrej Kalina
0915644378
okalina@gmail.com
ondrej.kalina@upjs.skLinky

http://www.isz.sk
Košický inštitút pre systemickú skúsenosť

http://www.isz-mc.cz
ISZ Management Centrum Praha

http://vratislavstrnad.euweb.cz
PhDr. Vratislav Strnad – psychoterapeut (Praha)

http://www.psychology.sk
Info o psychológii a on-line poradenstvo–Mgr. Maroš Majko

http://www.i-psychologia.sk
i-psychologia.sk – on-line časopis o psychológiivýroba stránky: www.studiobalada.sk