PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A PSYCHOTERAPIA V SYSTEMICKOM PRÍSTUPE
S akými druhmi starostí a problémov ľudia prichádzajú?

Vzťahové problémy
Traumy, ťažké straty a ujmy
Násilie a zneužívanie
Úzkosť a strach
Závislosti
Sexuálny vývin, orientácia a otázky vlastnej identity
Nadmerné pitie, fajčenie a užívanie drog
Osobná harmónia, fóbie a obsesie
Oblasť vlastnej sebaúcty
Rozpad rodiny, odlúčenia
Život s chronickou bolesťou alebo chorobou: starostlivosť o seba a o druhých.
Ako zvládať stresu, depresie a myšlienky na smrť
Pracovné prostredie, vzájomná spolupráca a sebaistota


Kontakt
Mgr. Ondrej Kalina
0915644378
okalina@gmail.com
ondrej.kalina@upjs.skLinky

http://www.isz.sk
Košický inštitút pre systemickú skúsenosť

http://www.isz-mc.cz
ISZ Management Centrum Praha

http://vratislavstrnad.euweb.cz
PhDr. Vratislav Strnad – psychoterapeut (Praha)

http://www.psychology.sk
Info o psychológii a on-line poradenstvo–Mgr. Maroš Majko

http://www.i-psychologia.sk
i-psychologia.sk – on-line časopis o psychológiivýroba stránky: www.studiobalada.sk