PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A PSYCHOTERAPIA V SYSTEMICKOM PRÍSTUPE
Dôvernosť

Obsah a témy stretnutí s klientom sú plne dôverné. Ako psychológ a poradca som viazaný plnou mlčanlivosťou. Iba v prípadoch, ktoré ohrozujú zdravie detí alebo niečí život prichádza do úvahy kontaktovanie tretej osoby.


Kontakt
Mgr. Ondrej Kalina
0915644378
okalina@gmail.com
ondrej.kalina@upjs.skLinky

http://www.isz.sk
Košický inštitút pre systemickú skúsenosť

http://www.isz-mc.cz
ISZ Management Centrum Praha

http://vratislavstrnad.euweb.cz
PhDr. Vratislav Strnad – psychoterapeut (Praha)

http://www.psychology.sk
Info o psychológii a on-line poradenstvo–Mgr. Maroš Majko

http://www.i-psychologia.sk
i-psychologia.sk – on-line časopis o psychológiivýroba stránky: www.studiobalada.sk